Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm sinh học: vi sinh xử lý môi trường, vi sinh xử lý nước ao nuôi thủy sản, vi sinh dùng trong nông nghiệp.